Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Górzyca

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Status prawny
    Statut Gminy Górzyca (2)
    Ustawa o samorządzie gminnym (1)
    Wyciąg z Konstytucji Rzeczypospolitej (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)

Rada Gminy
    Przewodniczący rady (4)
    Wiceprzedowniczący rady (3)
    Radni (4)
    Komisje (0)
        Komisja Rewizyjna (4)
        Komisja Sfery Socjalnej (4)
        Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej (4)
        Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (2)
    Projekty uchwał Rady, sprawozdania i informacje (0)
        kadencja 2010-2014 (218)
        kadencja 2006-2010 (113)
        kadencja 2014-2018 (192)
        Kadencja 2018-2023/2024 (392)
        Raport o stanie gminy (0)
            2018 rok (1)
            2019 rok (1)
            2020 rok (1)
            2021 rok (1)
            2022 rok (1)
    Rejestry uchwał Rady (0)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            rok 2006 (30)
            rok 2007 (61)
            rok 2008 (61)
            rok 2009 (69)
            rok 2010 (53)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            rok 2010 (24)
            rok 2011 (58)
            rok 2012 (50)
            rok 2013 (61)
            rok 2014 (38)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            rok 2014 (23)
            rok 2015 (53)
            rok 2016 (45)
            rok 2017 (64)
            rok 2018 (34)
        Kadencja 2018-2024 (0)
            rok 2018 (30)
            rok 2019 (55)
            rok 2020 (59)
            rok 2021 (52)
            rok 2022 (55)
            rok 2023 (64)
            rok 2024 (5)
    Protokoły z sesji (0)
        kadencja 2006-2010 (45)
        kadencja 2010-2014 (44)
        kadencja 2014-2018 (42)
        kadencja 2018-2023 (56)
    Interpelacje Radnych Rady Gminy (0)
        Kadencja 2018-2023/24 (15)
    Informacja o terminach sesji i posiedzeniach Komisji (336)
    Plan pracy (0)
        Plan pracy Rady Gminy Górzyca (15)
        Plan pracy Komisji Rewizyjnej (15)
        Plan pracy Komisji Sfery Socjalnej (15)
        Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej (15)
        Plan pracy komisji skarg, wniosków i petycji (6)
    Protokoły z posiedzeń komisji stałych (0)
        kadencja 2010-2014 (39)
        kadencja 2014-2018 (36)
        kadencja 2018-2023 (45)
    Protokoły z głosowań imiennych (0)
        Kadencja 2018-2024 (57)
    Transmisje z sesji Rady Gminy (1)

Wójt Gminy
    Zadania i kompetencje (1)
    Rejestr Zarządzeń Kierownika Urzędu Gminy (0)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            rok 2006 (18)
            rok 2007 (18)
            rok 2008 (22)
            rok 2009 (29)
            rok 2010 (18)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            rok 2011 (19)
            rok 2012 (12)
            rok 2013 (3)
            rok 2014 (10)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            rok 2014 (0)
            rok 2015 (10)
            rok 2016 (15)
            rok 2017 (9)
            rok 2018 (14)
        Kadencja 2018-2024 (0)
            rok 2019 (18)
            rok 2020 (12)
            Rok 2021 (21)
            Rok 2022 (18)
            Rok 2023 (22)
            Rok 2024 (3)
    Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy (0)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            rok 2006 (2)
            rok 2007 (59)
            rok 2008 (60)
            rok 2009 (53)
            rok 2010 (49)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            rok 2010 (12)
            rok 2011 (71)
            rok 2012 (55)
            rok 2013 (50)
            rok 2014 (61)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            rok 2014 (11)
            rok 2015 (56)
            rok 2016 (55)
            rok 2017 (53)
            rok 2018 (79)
        kadencja 2018-2024 (0)
            rok 2018 (8)
            rok 2019 (94)
            rok 2020 (72)
            rok 2021 (68)
            rok 2022 (59)
            rok 2023 (68)
            Rok 2024 (10)

Oświadczenia majątkowe według lat złożenia
    rok 2016 (0)
        Radni (0)
            Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2015 składane do 30.04.2016r. (15)
        Zastępca Wójta (0)
            Oświadczenie majątkowe wójta za rok 2015 składane do 30.04.2016 r. (1)
        Wójt Gminy (1)
        Sekretarz, Skarbnik (2)
        Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (8)
        Osoby wydające decyzje administracyjne (4)
    rok 2017 (0)
        Radni (0)
            Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2016 składane do 30.04.2017r. (15)
        Zastępca Wójta (1)
            Oświadczenie majątkowe wójta za rok 2016 składane do 30.04.2017 r. (0)
        Wójt Gminy (1)
        Sekretarz, Skarbnik (2)
        Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (13)
        Osoby wydające decyzje administracyjne (3)
    rok 2018 (0)
        Radni (0)
            Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2017 składane do 30.04.2018r. (15)
            Oświadczenia majątkowe radnych złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018 (15)
        Zastępca Wójta (0)
            Oświadczenie majątkowe zastępcy wójta za rok 2017 składane do 30.04.2018 r. (1)
        Wójt Gminy (0)
            Oświadczenia majątkowe Wójta za rok 2017 składane do 30.04.2018r. (1)
            Oświadczenie majątkowe wójta złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018 (1)
            Oświadczenie majątkowe wójta złożone w związku z początkiem kadencji 2018-2023 (0)
        Sekretarz, Skarbnik (2)
        Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (7)
        Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
    rok 2019 (0)
        Radni (0)
            Oświadczenia majątkowe radnych złożone w związku z początkiem kadencji 2018-2023 (15)
            Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2018 składane do 30.04.2019r. (14)
            Oświadczenia majątkowe radnych złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2018-2023 (0)
        Wójt Gminy (2)
        Zastępca Wojta (3)
        Sekretarz, Skarbnik (4)
        Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (10)
        Osoby wydające decyzje administracyjne (2)
    rok 2020 (0)
        Radni (16)
        Wójt Gminy (1)
        Zastępca Wójta (1)
        Sekretarz, Skarbnik (2)
        Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (10)
        Osoby wydające decyzje administracyjne (0)
    rok 2021 (0)
        Radni (15)
        Wójt Gminy (1)
        Zastępca Wójta (1)
        Sekretarz, Skarbnik (2)
        Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (12)
        Osoby wydające decyzje administracyjne (0)
    rok 2022 (0)
        Radni (15)
        Wójt Gminy (1)
        Zastępca Wójta (1)
        Sekretarz, Skarbnik (2)
        Kierownicy jednostek organizacyjnych (8)
        Osoby wydające decyzje administracyjne (0)
    rok 2023 (0)
        Radni (15)
        Wójt Gminy (1)
        Zastępca Wójta (1)
        Sekretarz, Skarbnik (2)
        Kierownicy jednostek organizacyjnych (13)
        Osoby wydające decyzje administracyjne (0)

Urząd Gminy
    Statut Urzędu Gminy (1)
    Regulamin Organizacyjny (1)
    Przyjmowanie i załatwianie spraw (1)
    Rejestry i ewidencje (2)
    Przetwarzanie danych osobowych (3)
    Ogłoszenia (144)
    Podstawowa kwota dotacji (16)
    Wybory (1)
        Informacje i komunikaty (200)
        Komitety Wyborcze (2)
        Okręgi Wyborcze (8)
        Obwody Wyborcze (12)
        Gminna Komisja Wyborcza (71)
        Składy Obwodowych Komisji Wyborczych (25)
        Kandydaci - Radni, Wójt (13)
        Strona internetowa PKW (1)
        Wyniki wyborów (14)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego (17)
        Wybory Prezydenta RP (39)
        Wybory Samorządowe 2010 (7)
            Wzory dokumentów do pobrania (13)
        Wybory Samorządowe 2014 i wybory uzupełniające 2015 (16)
            wybory uzupełniające do Rady Gminy (10)
        Wybory Samorządowe 2024 (26)
            wzory dokumentów do pobrania (4)
            Wybory uzupełniające do Rady Gminy Górzyca 2019 (0)
            Wybory uzupełniające do Rady Gminy Górzyca 2023 r. (8)
        Wybory do Sejmu i Senatu 2011 (8)
        Wybory ławników (5)
        Referendun ogólnokrajowe 2015 (10)
        Wybory do Sejmu i Senatu 2015 (9)
        Wybory do Sejmu i Senatu 2019 (11)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 (10)
        Wybory samorządowe 2024 (6)
            wzory dokumentów do pobrania (2)
    Konsultacje społeczne (12)
    Jak załatwić sprawę w urzędzie - KARTY USŁUG (0)
        REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI KOMUNALNEJ (7)
        STANOWISKO DS. OŚWIATY (8)
        STANOWISKO DS. BUDOWNICTWA, INWESTYCJI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I DROG (5)
        STANOWISKO DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, SPRAW SPOŁECZNYCH I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (12)
        STANOWISKO DS. PODATKÓW, OPŁAT I FUNDUSZY DTRUKTURALNYCH DLA ROLNICTWA (11)
        STANOWISKO DS. KSĘGOWOŚCI PODATKOWEJ I WiNDYKACJI FINANSOWEJ (2)
        EWIDENCJA LUDNOŚCI I URZĄD STANU CYWILNEGO (22)
        STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (8)
    Procedury kontroli przedsiębiorców (1)
    FUNDUSZE RZĄDOWE (0)
        Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (1)
        Fundusz dróg samorządowych (2)
        Fundusz inwestycji lokalnych (0)
            Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (3)
            Fundusz przeciwdziałania COVID-19, dla miejscowości w których funkcjonowały PGR (0)
        Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (2)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
    e-urząd (1)

Jednostki Organizacyjne
    Jednostki oświatowe (0)
        Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Górzycy (1)
        Szkoła Podstawowa im. Kresowian w Czarnowie (1)
    Pozostałe jednostki ogranizacyjne (0)
        Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy (1)
        Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy (1)
        Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy (1)
        Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy (1)
        Warsztat Terapii Zajęciowej w Żabicach (1)
        Środowiskowy Dom Samopomocy w Górzycy (1)

Jednostki pomocnicze
    Sołectwa (6)
        Sołectwo Górzyca (2)
        Sołectwo Żabice (2)
        Sołectwo Czarnów (2)
        Sołectwo Stańsk (2)
        Sołectwo Pamięcin (2)
        Sołectwo Laski Lubuskie (2)
        Sołectwo Radówek (2)
    Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2007-2011 (1)
    Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2011-2015 (6)
    Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2015-2019 (15)
    Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2019-2024 (11)
    Protokoły z zebrań wiejskich (2)

Organizacje pozarządowe
    Współpraca z gminą (51)
    Konkursy i wyniki (35)

Zamierzenia organów gminy
    Programy i strategie (0)
        Strategia Rozwoju Gminy (3)
        Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Górzyca (1)
        Plan gospodarowania odpadami CZG12 (1)
        Plan gospodarowania azbestem na terenie Gminy Górzyca (1)
        Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Górzyca (3)
        Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Górzyca na lata 2022-2026 (2)
        Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (1)
        Gminny program profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008-2013 (1)
        Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (1)
        Regulamin utrzymania czystości na terenie Gminy Górzyca (1)
        Uchwała w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Górzyca (1)
        Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Obrębie Miejscowości Górzyca (1)
        Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Górzyca (1)
        Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Górzyca na lata 2023-2030 (5)

Prawo miejscowe
    Rejestr aktów prawa miejscowego (uchwały Rady Gminy stanowiące akty prawa miejscowego) (0)
        Kadencja 2006-2010 (60)
        Kadencja 2010-2014 (69)
        Kadencja 2014-2018 (53)
        Kadencja 2018-2023 (71)
    Zarządzenia Wójta Gminy (4)

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
    Dziennik Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)
    Dziennik Urzędowy Wójewództwa Lubuskiego (1)

Oferty pracy
    Ogłoszenia o naborze (45)
    Informacja o wynikach naboru (20)

Zamówienia Publiczne
    Ogłoszenia i przetargi (0)
        Zamowienia publiczne (0)
        Ogłoszenia (21)
        Archiwum (31)
    Plan zamówień publicznych (7)

Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości, sprzedaż środków trwałych
    Sprzedaż (288)
    Dzierżawa (106)
    Informacje (151)

Podatki i opłaty lokalne
    Podatek od nieruchomości (16)
    Podatek rolny (16)
    Podatek od środków transportu (17)
    Wzory druków (6)
        Podatek rolny (10)
        Podatek leśny (11)
        Podatek od nieruchomości (10)

Spisy Powszechne
    Powszechny Spis Rolny 2020 (2)
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (1)

Budżet Gminy
    rok 2006 (1)
    rok 2007 (1)
    rok 2008 (1)
    rok 2009 (2)
    rok 2010 (1)
    Sprawozdania (266)
    rok 2011 (4)
    rok 2012 (4)
    rok 2013 (4)
    rok 2014 (1)
    rok 2015 (5)
    rok 2016 (4)
    rok 2017 (2)
    rok 2018 (3)
    rok 2019 (7)
    rok 2020 (8)
    rok 2021 (4)
    rok 2022 (4)
    rok 2023 (5)
    rok 2024 (5)

Majątek publiczny
    Informacja o stanie mienia komunalnego (14)
    Pomoc publiczna (45)
        Dług publiczny (1)

Ochrona środowiska i budownictwo
    Oceny oddziaływania na środowisko (89)
        Zakończone (2)
            Starke WIND Budowa farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (7)
            Abonencka Stacja Elektorenergetyczna 110/SN (1)
            Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 001742, położonej na działce nr 208, obręb Górzyca (1)
            Budowa ścieżki rowerowej po torowisku kolejowym wzdłuż drogi kolejowej nr 22 na odcinku gminy Górzyca (1)
            zad. 1 Przebudowa wałów rz. Odra w km 604,3-609,3 (1)
            zad. 2 Górzyca - Kostrzy Ługi Górzyckie Przebudowa wału rzeki Odra w km 609,3-614,2 (1)
            PTC Poznań Stacja bazowa telefonii (1)
            PN Stowarzyszenie Humanitas - Kopaliny koncesja (1)
            ESSKO kanalizacja i oczyszcalnia ścieków Górzyca, Owczary pamięcin, Golice (1)
            GDDKiA most 7+988 (1)
            GDDKiA most 2+508 (1)
            RZGW Szczecin zabezpieczenie stopy wału (1)
            BMBI Invest sp. z o.o. Budowa Stacji Paliw (1)
            Przebudowa istniejącej stacji 110/15 kV, Górzyca - Enea Operator Sp. z o.o. (2)
    Inne dokumenty (28)
    Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (1)
        rok 2010 (1)
            Karty (0)
                Karty informacyjne typu A (7)
                Karty informacyjne typu B (8)
        wykaz od 2013 r. (1)
    informacje (25)
    Lokalizacja inwestycji celu publicznego (2)
    Gospodarka odpadami (33)
    Planowanie przestrzenne (7)
        Wnioski o przygotowanie MPZP (1)
    Decyzje o warunkach zabudowy (11)

Prawo łowieckie
    Polowanie zbiorowe (33)
    Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym (0)

Kontrole
    rok 2008 (5)
    rok 2009 (5)
    rok 2010 (3)
    rok 2011 (6)
    rok 2012 (0)
    rok 2013 (7)
    rok 2014 (0)
    rok 2015 (0)
    rok 2016 (4)
    rok 2017 (3)
    rok 2018 (0)
    rok 2019 (4)
    rok 2020 (3)
    rok 2021 (1)

Informacje
    Instrukcje obsługi (1)
    Redakcja (1)

Petycje, dostęp do informacji publicznej i lobbing
    Petycje (15)
    Dostęp do informacji publicznej (1)
    Lobbing (2)
    Informacja Publiczna (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij