Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy w Górzycy:

http://gorzyca.eboi.plCyfrowy Urząd (CU)

Cyfrowy Urząd to portal internetowy, którego przeznaczeniem jest zdalna obsługa interesantów w zakresie:

- przesyłania nowych pism w formie Elektronicznych Wniosków,
- śledzenia toku postępowania zarejestrowanej sprawy od momentu złożenia pisma do momentu otrzymania decyzji.

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta jest zintegrowane z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów w sposób pozwalający automatycznie przesyłać dane do systemu. 
Wnioski Elektroniczne trafiają na odpowiednie stanowiska, zaś status załatwianych spraw jest publikowany na stronie internetowej Cyfrowego Urzędu.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Aby umożliwić wnoszenie pism w postaci elektronicznej, urząd udostępnił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Dokumenty mogą wpływać do urzędu poprzez przeglądarkę internetową w postaci elektronicznych wniosków (e-formularzy), bądź w postaci wniosków z załączonymi dokumentami (np. w formacie *.doc, *.rtf,  *.pdf, *.jpeg).
W skład skrzynki podawczej wchodzi moduł bezpieczeństwa HSM odpowiedzialny za generowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dokumentu. Poświadczenia odbioru są podpisywane kluczem prywatnym urzędu zdeponowanym w bezpiecznym obszarze tego modułu, co zapewnia ich pełną wiarygodność. Usługa poświadczenia odbioru korzysta również z mechanizmów znakowania czasem określającym tzw. datę pewną przyjęcia dokumentu.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest gotowa przyjmować dokumenty 24h/365dni.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest zgodna z " Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2005 w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym".

Dostęp do informacji o stanie załatwienia spraw złożonych przez interesanta za pośrednictwem ESP realizowany jest jako jedna z usług Cyfrowego Urzędu (PLATON) - modułu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (PROTON). Interesant może samodzielnie założyć konto gdzie za pomocą nadanego przez siebie loginu i hasła może się zalogować na stronie internetowej Cyfrowego Urzędu. Następnie z poziomu przeglądarki internetowej może śledzić postęp pracy urzędu z własnymi, złożonymi sprawami oraz przesłać nowe wnioski za pośrednictwem udostępnionych e-formularzy (których dostępność będzie sukcesywnie rozbudowywana) lub jako załącznik podłączony do wniosku.
Wszystkie wnioski składane przez interesanta muszą zostać podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Wnioski nie podpisane zostaną automatycznie odrzucone.