ŻABICE:

Sołtys: Joanna Ścigaj

Skład Rady Sołeckiej:

- Dariusz Filipowicz
- Jadwiga Gawrylczuk
- Grażyna Rogowska


CZARNÓW:

Sołtys: Marianna Woźniak

Skład Rady Sołeckiej:

- Józef Kisielewicz
- Tadeusz Woźniak
- Danuta Blicharska
- Andrzej Zarzecki
- Ryszard Gieregowski
- Maria Janusiewicz
- Zofia Sadowska


STAŃSK:

Sołtys: Dyllong Janusz

Skład Rady Sołeckiej:

- Zbigniew Buda
- Sabina Kwiek
- Henryka Nowicka


RADÓWEK:

Sołtys: Dariusz Tuszewski

Skład Rady Sołeckiej:

- Bartłomiej Paliszewski
- Olga Żodziewska
- Paweł Tyrański


LASKI LUBUSKIE:

Sołtys: Anna Kuzioła

Skład Rady Sołeckiej:

- Irena Zakrzewska
- Marek Kowalczyk
- Bogdan Szczerbin


PAMIĘCIN:

Sołtys: Krzysztof Urbański

Skład Rady Sołeckiej:

- Lilla Hojka
- Agnieszka Fiuk
- Roman Puczyński
- Andrzej Pasek


GÓRZYCA:

Sołtys: Stanisława Frącala

Skład Rady Sołeckiej:

- Janina Dziemidowicz
- Jadwiga Dobek
- Krzysztof Bańka