Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Górzyca

Kolorowy pasek

Deklaracja dostępności Niuletyn Informacji Publicznej Gminy Górzyca

Gmina Górzyca zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - filmy, materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji, napisów dla osób głuchych,
 • - część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • - brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • - część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • - dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

 • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • - Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • - Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
 • - Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-31
 • - Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Raźny.
 • E-mail: tomek@gorzyca.pl
 • Telefon: 607848148

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Górzyca
 • Adres: Urząd Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca
 • E-mail: ug@gorzyca.pl
 • Telefon: 957591211

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

- Do budynku prowadzą trzy wejścia. Od frontu budynku (ul. 1 Maja) wejście główne i wejście do urzędu stanu cywilnego (przy obu wejściach znajdują się schody) oraz wejście od strony północnej (parkingu). Znajduje się tam także pochylnia dla niepełnosprawnych. Pomoc osobom niepełnosprawnym w wejściu do budynku świadczą pracownicy urzędu.
- Biuro obsługi interesanta znajduje się na parterze budynku.
- Toaleta dla interesantów, w tym osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
- Przed budynkiem wyznaczono 10 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób ( w budynku nie ma windy).

Kontakt z Urzędem Gminy w Górzycy możliwy jest w szczególności poprzez:
-korzystanie z poczty elektronicznej
-e-mail: ug@gorzyca.pl,
-przesyłanie faksów na numer: fax. (095)7836507
-za pośrednictwem platformy ePUAP: ug_gorzyca/skrytka
-korespondencję pisemną na adres: Urząd Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca
- Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Aplikacje mobilne

Gmina Górzyca udostępnia następujące aplikacje mobilne:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij