Numer sprawy:
GWOŚ-7624-15/09

Data założenia:
2009-12-23

Temat:
Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 001742, położonej na działce nr 208, obręb Górzyca

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: