1)      Radny Ryszard Cieślak  – przewodniczący Komisji;

2)      Radny Ireneusz Grzesiak – członek Komisji;

3)      Radny Krzysztof Józef Krupa   członek Komisji.