Przewodniczący Rady Gminy Górzyca Bogdan Nerko (kadencja 2002-2006-2010) wygaśnięcie mandatu w skutek smierci - uchwała Rady Gminy Górzyca nr XIV/94/08 z dnia 29.02.2008 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Przewodniczący Rady Gminy Górzyca Maria Syktus - (kadencja 2006-2010) wybrana na sesji Rady Gminy Górzyca w dniu 11 kwietnia 2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 13:00 - 15:00 w Urzędzie Gminy w Górzycy.