1. Bańka Krzysztof

2.     Bryl Janina                                          

3.     Cieślak Ryszard                                  

4.     Dębiński Ryszard                                

5.     Grzesiak Ireneusz                                

6.     Jęczmienny Marcin                              

7.     Krupa Krzysztof                                 

8.     Kwiek Stanisław (wygaśnięcie mandatu radnego z dniem 17 grudnia 2018 r. - Postanowienie Komisarza Wybortczego z dnia

     17 grudnia 2018 r.)                                 

9.     Lenard Anna                                       

10.     Palmowska Maria                               

11.           Raźny Zbigniew                              

12.           Sulmiński Adrian                                      

13.           Syktus Maria Jolanta                               

14.           Urban Stanisława                                     

15.           Wontor Kazimierz