W sprawie:
określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Data uchwały:
2021-04-29

Numer uchwały:
XXVII.154.2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Górzyca.

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 lipca 2021 r. impodlega ogłoszeniu w Dz. Urz. mWoj Lubuskiego.