Numer sprawy:
GWOŚ.6220.2.2021

Data założenia:
2021-03-09

Temat:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przetwarzanie odpadów podkładów kolejowych".

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: