Numer sprawy:
GWOŚ.6220.3.2020

Data założenia:
2020-05-29

Temat:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Zbierania i przetwarzanie odpadów oraz wyrównanie i podniesienie rzędnych terenu w obrębie nieruchomości o nr. ewid. 66/10 obręb Górzyca"

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: