INFORMACJA

dla mieszkańców sołectwa

STAŃSK

 

WÓJT  GMINY  GÓRZYCA  ZAPRASZA  WSZYSTKICH   MIESZKAŃCÓW  SOŁECTWA  STAŃSK

DO  UDZIAŁU  W  WIEJSKIM  ZEBRANIU  W  CELU  WYBORU UZUPEŁNIAJĄCEGO SOŁTYSA  NA  KADENCJĘ  LAT  2019-2024

 

ZEBRANIE  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU

23 stycznia 2020 r. (czwartek) godz.  1700  

W  STAŃSKU

Świetlica wiejska

 

INFORMUJĘ,  ŻE  ZGODNIE  ZE  STATUTEM  SOŁECTWA  DLA  DOKONANIA WAŻNEGO WYBORU  UZUPEŁNIAJĄCEGO SOŁTYSA   NIEZBĘDNY  JEST  UDZIAŁ  W  ZEBRANIU  WIEJSKIM 19  OSÓB,  CO STANOWI  1/10  UPRAWNIONYCH  DO  GŁOSOWANIA  MIESZKAŃCÓW.

W  PRZYPADKU  BRAKU  WYMAGANEJ  ILOŚCI  OSÓB,  DRUGIM  WAŻNYM   TERMINEM  ZEBRANIA  BĘDZIE  ZEBRANIE  ODBYTE  15 MIN. PÓŹNIEJ

 -  TJ. O  GODZ. 1715,  NA  KTÓRYM  SOŁTYS  MOŻE  BYĆ  WYBRANY  BEZ  WZGLĘDU  NA  ILOŚĆ  UCZESTNIKÓW.

 

PORZĄDEK  ZEBRANIA:

 

1.     Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku zebrania.

2.     Wybór sołtysa na kadencję lat 2019-2024:

a.      wybór komisji skrutacyjnej w składzie 3 osób;

b.     zgłoszenie kandydatów na sołtysa;

c.      przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników przez komisję;

3.     Zakończenie zebrania.

 

Wójt Gminy Górzyca

                                                                           (-) Robert Stolarski