Numer sprawy:
GWOŚ.6220.3.7.2024

Data założenia:
2024-02-09

Temat:
"Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach ewidencyjnych nr 1/8 i nr 110 położonych w gminie Górzyca miejscowość Pamięcin woj. lubuskie.

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: