Numer sprawy:
GWOŚ.6220.2.2024

Data założenia:
2024-01-15

Temat:
Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Górzyca o łącznej mocy elektrycznej do 85 MW wraz z infrastrukturą techniczną"

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: