INFORMACJA

 Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 17.05.2021 r. na godz. 1000 na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności turystyczno – edukacyjnej, oznaczonej jako część działki numer ewidencyjny 27, o powierzchni 0,22 ha, położonej                      w Laskach Lubuskich, zakończył się wynikiem negatywnym.

 

                                                                               (-) Kierownik

                                                                               Zakładu gospodarki Komunalnej

                                                                               w Górzycy

                                                                               Tomasz Stupienko