Numer sprawy:
GWOŚ.6220.6.2021

Data założenia:
2021-05-06

Temat:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: " Zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz wyrównywanie i podniesienie rzędnych terenu w obrębie nieruchomości o nr ewid. 66/10 obręb: Górzyca".

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: