Numer sprawy:
GWOŚ.6220.8.2021

Data założenia:
2021-04-28

Temat:
Wniosek o zmianę decyzji znak: GWOŚ.6220.6.6.2017 z dnia 23.01.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej EF Górzyca" o mocy do 40 MW na działce o numerze ewidencyjnym 139/4, obręb Górzyca, gmina Górzyca, powiat słubicki, województwo lubuskie.

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: