ZAWIADOMIENIE

 

        

         Zawiadamiam, że wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Górzyca, tzn. rewizyjnej, skarg, wniosków i petycji, rozwoju gospodarczego   i gospodarki komunalnej i sfery socjalnej, odbędzie się

23 listopada 2020 r. o godz. 1500 (poniedziałek) - Telekonferencja.

 

Przewodniczący Rady

(-) Krzysztof Bańka