W dniu 18.02.2009r rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy Górzyca w 2009r. poprzez wychowanie fizyczne , sport i rekreację ruchową oraz promocję Gminy Górzyca". W wyniku konkursu realizację zdania  powierzono  Dla Klubu Sportowego "ODRA" Górzyca