Numer sprawy:
GWOŚ.6220.2.2019

Data założenia:
2019-04-10

Temat:
" Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 993/5 (obręb 0003) w miejscowości Czarnów, Gmina Górzyca"

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: