Krzysztof Paweł Bańka - Przewodniczący Rady Gminy Górzyca VIII kadencji Rady Gminy Górzyca (lata 2018-2023)

Przewodniczący  przyjmuje postulaty i uwagi w sprawach dotyczących gminy i jej mieszkańców  w siedzibie Urzędu Gminy w Górzycy po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania z pracownikiem  urzędu ds.samorządowych (tel.95  759 12 11)  oraz na adres  e-mail:

bankakrzysztof1@wp.pl.


Ponadto informuje się, że mieszkańcy mają prawo do wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji.Tematyka  oraz terminy posiedzeń rady i komisji udostępnione są  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Górzyca (www.gorzyca.bip.net.pl) w zakładce Rada Gminy.Materiały dotyczące posiedzeń rady i komisji są dostępne również u sołtysów wszystkich sołectw w gminie.