W roku 2018 płyty azbestowe oraz wyroby zawierające azbest zostały usunięte z 24 nieruchomości na terenie Gminy Górzyca. Mieszkańcy otrzymali 100% dofinansowania do demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Zostało usunięte 93,354 Mg wyrobów zawierających azbest.

Zadanie pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Górzyca” zostało w całości sfinansowane ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Łącznie na zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 39.637,63 zł.