Numer sprawy:
GWOŚ.6220.1.2017

Data założenia:
2017-01-19

Temat:
Budowa Parku Solarnego "Górzyca" o mocy do 1 MW na dz. nr 182

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: