Numer sprawy:
GWOŚ.6220.13.2016

Data założenia:
2016-12-15

Temat:
Utworzenie zakładu przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na terenie części działki o numerze ewid. 66/10, obręb Górzyca

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: