Numer sprawy:
GWOŚ.6220.4.2015

Data założenia:
2015-04-30

Temat:
"Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Górzyca na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Górzyca na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022".

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: