Sołtys sołectwa Pamięcin na kadencję lat 2015-2019:

RYSZARD CIEŚLAK

Skład Rady sołeckiej na kadencję lat 2015-2019:

1. Wąsik Ewa

2. Raźny Zbigniew

3. Chudziński Jerzy

4. Zyska Jan