Wykaz sołtysów i rad sołeckich

Gminy Górzyca,  wybranych na kadencję lat 2011-2015.

 

 

 

L.p.

 

 

Sołectwo

 

Sołtys

 

Rada sołecka

1.

Stańsk

Anna Kwiek

zam. Stańsk

 

Krzysztof Bodzioch

Ryszard Fidziukiewicz

Zbigniew Buda

Henryka Nowicka

Sabina Kwiek

Blanka Kwiek

Mirosława Truszkowska

2.

Czarnów

Józef Czesław Kisielewicz

zam. Czarnów

Szymon Barth

Grażyna Głowacka

Małgorzata Urban

3.

Żabice

Czesław Hołubowicz

zam. Żabice

Jacek Sylwestrzak

Artur Koncik

Dariusz Filipowicz

4.

Radówek

Dariusz Tuszewski

zam. Radówek

Ewa Tuszewska

Irena Pawlukojć

Magdalena Sawiak

5.

Laski Lubuskie

Anna Kuzioła

zam. Laski Lubuskie

 

Kazimierz Wontor

Joanna Żak

Mariusz Żak

Robert Azierski

Bogdan Szczerbin

6.

Pamięcin

Henryka Paliwoda

zam. Pamięcin

 

Dorota Boczkowska

Krzysztof Urbański

Mirosław Stojanowski

Aleksandra Puzio

7.

Górzyca

Irena Ambroziak

zam. Górzyca

Stanisława Frącala

Teresa Kosiorowska

Krzysztof Krupa