dniu 27.09.2009r rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci , młodzieży i  mieszkańców Gminy Górzyca w 2009r.". W wyniku konkursu realizację zdania  powierzono  Dla Klubu Sportowego "ODRA" Górzyca