Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Górzyca

Kolorowy pasek

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzyca"

Zamawiający:
Gmina Górzyca

Tytuł przetargu:
Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzyca"

CPV:
48000000-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;


b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:

CZĘŚĆ 1:
1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 zł
2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.

CZĘŚĆ 2:
1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000,00 zł
2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.


c) zdolności technicznej lub zawodowej;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:

1) wykaże dostawy* wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, tj.

CZĘŚĆ 1 :
" co najmniej 2 konsultantów merytorycznych dla systemu finansowo-podatkowego spełniających następujące wymagania każdy: posiada min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu wdrożeń systemów finansowo-podatkowych oraz brał udział w co najmniej 2 wdrożeniach ww. systemów,
" co najmniej 2 konsultantów spełniających następujące wymagania każdy: posiada min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu wdrożeń systemów informatycznych w obszarze platform elektronicznych oraz brał udział w co najmniej 2 wdrożeniach takich systemów,
" co najmniej 2 specjalistów ds. testów spełniających następujące wymagania każdy: posiada min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie testowania systemów informatycznych oraz brał udział w co najmniej 2 projektach informatycznych w sektorze jednostek administracji publicznej,
" co najmniej 2 specjalistów ds. wsparcia technicznego spełniających następujące wymagania każdy: posiada min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wsparcia technicznego oraz brał udział w utrzymaniu co najmniej 2 projektów informatycznych w sektorze jednostek administracji publicznej.Termin realizacji:
do 6.03.2018

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
kopercie w siedzibie Zamawiającego - Gmina Górzyca,
Ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca, w pokoju nr 8,Oferty można składać do:
2017-08-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-08-28 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Gminie Górzyca, ul. 1 Maja 1 , w pokoju nr 16

Kryteria wyboru:
Część I Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na Zintegrowany System e-Usług ((WGiA)) 15,00
Wydłużenie terminu obowiązywania asysty technicznej na Zintegrowany System e-Usług ((WGiA)) 15,00
Czas reakcji serwisu (CR 10,00
Czesć II
1.Cena oferty brutto (P) 60 %
2.Czas reakcji serwisu (CR) - 40 %


Wadium:
czesć 1 - 8 000 czesć 2 - 2000

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert (194.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie nr 500012430 (14kB) Zapisz dokument  
Ogłoszenie nr 500034046 o udzieleniu zamówienia (19.3kB) Zapisz dokument  
Ogłoszenie nr 567668 (30.5kB) Zapisz dokument  
OPZ Część 1 - zal. nr 1 do SIWZ (427.3kB) Zapisz dokument  
OPZ Część 2 - zal. nr 2 do SIWZ (267.7kB) Zapisz dokument  
Pytania do postępowania 1 (187.8kB) Zapisz dokument  
Pytania do postępowania 2 (335.5kB) Zapisz dokument  
Pytanie do postepowania nr 3 (215.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (312.1kB) Zapisz dokument  
zał nr 3 Wynik testu PASSMARK procesorów dla notebooków-zał. nr 4 do SIWZ (334.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał nr 4 Wynik testu PASSMARK procesorów dla zestawów komputerowych-zał. nr 3 do SIWZ (334.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał nr 5 Wynik testu PASSMARK dla kart graficznych noteboki i zestawy-zał. nr 5 do SIWZ (706.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał nr 6 Górzyca Ocena scenariuszy testowych - zał. nr 6 do SIWZ (216.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze oferty (252.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy
Źródło informacji:Ewa Kulica
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Kulica
Data wprowadzenia:2017-08-10 13:59:54
Opublikował:Ewa Kulica
Data publikacji:2017-08-11 13:06:52
Ostatnia zmiana:2017-09-26 13:52:30
Ilość wyświetleń:972

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij