Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Górzyca

Kolorowy pasek

Budowa wodociągu w miejscowości Laski Lub. wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski Lub, Radówek, Spudłów

Zamawiający:
Wójt Gminy

Tytuł przetargu:
Budowa wodociągu w miejscowości Laski Lub. wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski Lub, Radówek, Spudłów

CPV:
cz I. 45000000-7, 45232150-9 , 45232460-4, 45111291-4
, cz II. 45200000-9 , 45231110-9 , 45232421-9 , 45252127-4 , 45315100-9


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 5225.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału:

1. Spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące:
1.1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj.:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali: co najmniej jedno zadanie inwestycyjne w zakres którego wchodziło wykonanie robót wodno-kanalizacyjnych w ramach jednego zadania o minimalnej wartości zadania 200.000,00 zł brutto - potwierdzone dowodami określającym czy te usługi zostały wykonane należycie
Uwaga:
Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SIWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość robót/ usług od wymaganych w pkt 5.1.1. SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót lub usług spełniających wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań;
1.2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające zgodnie z ustawą Prawo budowlane:
1) jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia;
2.Niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy pzp, z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy pzp, w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z uwagi na nw. okoliczności:


Termin realizacji:
31.08.2018

Osoba odpowiedzialna:
Czapłon Sławomir przedmiot zamówienia , Ewa Kulica sprawy dotyczace procedury udzielenia zamówienia

Miejsce składania ofert:
W siedzibie Zamawiającego, pokój nr pok. nr 8, w sekretariacie

Oferty można składać do:
2017-12-07 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-12-07 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 16 ( II piętro;)

Kryteria wyboru:
cena 60%, termin wykonania 40%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
Dokumentacja techniczna cz 1 i cz 2 do pobrania pod adresem: http://pliki.gorzyca.pl/przetargi/

Firmy uczestniczące

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert (157.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Modyfikacja SIWZ (240.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie nr 500071315 zmiana ogłoszenia (14.3kB) Zapisz dokument  
Ogłoszenie nr 500074896 (13.8kB) Zapisz dokument  
Ogłoszenie nr 618678 (31.4kB) Zapisz dokument  
PRZEDMIAR wodociąg Laski lubuskie V2 2017 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (388.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Siwz 1 strona (128.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa wzór (362.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki do SIWZ (144.8kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy
Źródło informacji:Ewa Kulica
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Kulica
Data wprowadzenia:2017-11-20 09:09:20
Opublikował:Ewa Kulica
Data publikacji:2017-11-20 12:46:11
Ostatnia zmiana:2017-12-13 14:31:09
Ilość wyświetleń:1029

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij