W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.

Data uchwały:
2021-03-25

Numer uchwały:
XXVI.151.2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Górzyca.

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.