W sprawie:
ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego o nazwie "Uroczysko Ośniańskich Jezior - strefa Jeziora Imielno gm. Górzyca".

Data uchwały:
2021-03-25

Numer uchwały:
XXVI.149.2021

Podjęta przez:
XXVI.149.2021

Uchwała wchodzi w życie:
po upływier 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj .Lubuskiego