W sprawie:
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Górzyca środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.

Data uchwały:
2021-03-25

Numer uchwały:
XXVI.148.2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Górzyca.

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.