Numer sprawy:
GWOŚ.6220.14.2020

Data założenia:
2020-10-20

Temat:
Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 4MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi z możliwością podzialu na mniejsze na nieruchomości skladajacej sie z dzialki ewid. nr 573/3 obręb Górzyca, gmina Górzyca

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: