Numer sprawy:
GWOŚ.6220.4.2020

Data założenia:
2020-06-01

Temat:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Zakład wytwarzania bionawozu z odpadów".

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: