Numer sprawy:
GWOŚ.6220.6.2013

Data założenia:
2013-05-27

Temat:
Stworzenie Puntu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Górzycy

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: