Numer sprawy:
GWOŚ.6220.6.2012

Data założenia:
2012-07-04

Temat:
Przedsięwzięcie polegające na zagospodarowaniu złoża „Kamień Mały” i wydobywaniu z niego ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi: