W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXVII.154.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Data uchwały:
2021-05-27

Numer uchwały:
XXVIII.155.2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Górzyca.

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 lipca 2021 r.