W sprawie:
przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Spoiłecznej Gminy Górzyca w 2020 roku.

Data uchwały:
2021-04-29

Numer uchwały:
XXVII.153.2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Gorzyca.

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.