Numer sprawy:
GWOŚ.6220.5.2021

Data założenia:
2021-04-09

Temat:
"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną Żabice, w obrębie 0002 Żabice, dzialki nr 27/2 gmina Górzyca, powiat slubicki, województwo lubuskie"

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: