Numer sprawy:
GWOŚ.6220.4.2021

Data założenia:
2021-04-08

Temat:
Budowa parku farm fotowoltaicznych "Górzyca" o mocy łacznej do 13 MW (13 farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda), zlokalizowanych w pobliżu miejscowości Górzyca, gmina Gorzyca powiat slubicki, województwo lubuskie"

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: