W sprawie:
wyznaczenia obszaru Aglomeracji Górzyca.

Data uchwały:
2020-12-15

Numer uchwały:
XXII.126.2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Górzyca.

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego.