W sprawie:
przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słubicach na uchwałę nr IV/37/2003 Rady Gminy w Górzycy z dnia 28.02.2003 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostek pomocniczych gminy Górzyca.

Data uchwały:
2020-12-15

Numer uchwały:
XXII.125.2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Górzyca.

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.