W sprawie:
uchwały budżetowej Gminy Górzyca na 2021 rok.

Data uchwały:
2020-12-30

Numer uchwały:
XXIII.138.2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Górzyca.

Uchwała wchodzi w życie:
z dniam 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego.