Numer sprawy:
GWOŚ.6220.17.2020

Data założenia:
2020-12-23

Temat:
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą - Żabice, działka nr 5/81, w odrębie 0002 Żabice, gmina Górzyca, powiat slubicki, województwo lubuskie".

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: