Numer sprawy:
GWOŚ.6220.18.2020

Data założenia:
2020-12-18

Temat:
Zintegrowany Plan Regionalny Oderland-Spree

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: