Numer sprawy:
GWOŚ. 6220.13.2020

Data założenia:
2020-10-20

Temat:
Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocu 3MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi z możliwością podzialu na mniejze na nieruchomości skladającej się z działek ewid. nr 149/3 i 149/4 obręb Górzyca, gmina Górzyca

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: