Numer sprawy:
GWOŚ. 6220.10.2020

Data założenia:
2020-10-07

Temat:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą" Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 172/1 (obręb 0001) w miejscowości Górzyca, gmina Górzyca" (proj. Górzyca III)

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: