W sprawie:
Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Data uchwały:
2020-09-25

Numer uchwały:
XIX.114.2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Górzyca.

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego