Numer sprawy:
GWOŚ.6220.3.2019

Data założenia:
2019-05-29

Temat:
" Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 2/20 (obręb 0008) w miejscowości Radówek, Gmina Górzyca"

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: